O Akté

Společnost byla založena v roce 1991. Z „klasické“ projekční kanceláře se firma postupně specializovala na oblast osvětlování, energeticky úsporné projekty a dodávky technologických celků (zejména pro plast. průmysl). V roce 1996 se stala výhradním zástupcem švýcarské firmy INTELUX AG.

Od roku 2000 byla firma Akté výhradním zástupcem Merloni Progetti, divize Energy Saving pro Českou a Slovenskou republiku. Firma Merloni Progetti převzala technologii fy. INTELUX AG a začala ji dále rozvíjet.

Od roku 2002 je firma Akté výhradním zástupcem pro ČR a SR fy. REVERBERI Enetec, která převzala veškeré know-how Merloni Progetti.

Od roku 2016 firma AKTÉ pokračuje dál pod obchodním názvem AKTÉ PK.

Těžištěm činnosti se stala provozně optimalizovaná komplexní řešení osvětlovacích soustav, což znamená rekonstrukce stávajících nebo návrhy nových osvětlovacích systémů řešených tak, aby náklady na jejich provoz a údržbu byly co nejnižší.

Po celou dobu vývoje společnosti se zaměřujeme na poskytování služeb na klíč a posuzování problematiky jako jednoho funkčního celku.

Jsme vaším silným, spolehlivým a stabilním partnerem, který vám pomůže při plnění Vašich plánů a představ v oblasti energetických koncepcí, plánování, rozvoje i realizací rozličných projektů, především v oblasti osvětlování.

V oblasti regulačních systémů osvětlení jsme výhradním zástupcem fy. REVERBERI Enetec. Srl., která je světovým výrobcem moderních technologií.

Mezi rozhodující aktivity společnosti patří:
Projekty, dodávky, realizace regulačních systémů INTELUX SC, INTELUX NG a REVERBERI
Komplexní řešení osvětlovacích soustav v průmyslu, ve veřejném osvětlení, osvětlování sportovišť.
Komplexní služby v investiční výstavbě

 • projekce
 • realizace
 • servis
 • rekonstrukce a modernizace staveb
 • rozšiřování výrobních kapacit
 • nové investice ve výstavbě
 • poradenství v investiční výstavbě
 • konzultace o plánovaném záměru investora
 • vypracování investičních studií a studií proveditelnosti
 • rekonstrukce a modernizace staveb
 • rozšiřování výrobních kapacit
 • nové investice ve výstavbě

Realizace

 • vypracování projektové dokumentace všech stupňů
 • projednání projektové dokumentace u příslušných orgánů a institucí
 • výkon autorského dozoru
 • inženýrská činnost ve všech fázích výstavby
 • realizace a řízení procesu výstavby
 • dodavatelské činnosti
 • uvedení do provozu a zkušební provoz

Servis

 • záruční a pozáruční servis
 • pravidelné prohlídky a revize

Víme, že o úspěchu každého dodavatele rozhoduje jeho schopnost vyhovět rozdílným potřebám odběratelů. Obchodní politiku a firemní strukturu proto budujeme s ohledem na rozhodující kategorie našich odběratelů.
Pro složitější techniku organizujeme i zaškolení obsluhy. Budeme rádi, když se s námi spojíte a umožníte týmu našich spolupracovníků splnit váš požadavek a zařadit vás mezi naše spokojené zákazníky.

Naším cílem je vždycky spokojený zákazník.

To, co děláme je naše reklama. I proto si můžete být jisti, že se vašemu projektu budeme stoprocentně věnovat.
Maximální pozornost věnujeme i formám financování, jako např. zprostředkování úvěrů, leasingů, státních dotací atd...
Chceme být nejsnažší cestou jak klientům uspořit co nejvíce provozních nákladů. Na základě pečlivých studií energetické optimalizace nových osvětlení a rekonstrukcí stávajících osvětlovacích systémů chceme nadále zvyšovat úspory provozních nákladů. Opíráme se o moderní, vysoce efektivní technická řešení s využitím českého a švýcarského know - how.

Reference