Osvětlení sportovišť

Osvětlování sportovních areálů, hřišť, tenisových kurtů, vnitřní, venkovní

  • návrh osvětlovacích soustav v souladu s normou ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
  • zpracování protokolu o výpočtu osvětlenosti
  • zpracování projektové dokumentace
  • realizace osvětlovacích soustav

Reference