Průmyslové osvětlení

Energeticky optimalizované osvětlovací systémy

  • energetické studie
  • zpracování energetických analýz a koncepcí
  • zpracování studií a investičních záměrů
  • návrh optimalizovaných osvětlovacích soustav v souladu s normou ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů
  • zpracování protokolu o výpočtu osvětlenosti
  • zpracování projektové dokumentace
  • zjištění a zaměření stávajícího stavu
  • návrh regulace osvětlovacích soustav
  • realizace osvětlovacích soustav

Reference