Veřejné osvětlení

Komplexní řešení osvětlovacích soustav veřejného osvětlení:

 • Návrhy osvětlovacích soustav
 • Studie, poradenství
 • Analýzy stávajícího stavu, návrhy a provádění obnovy VO, optimalizace VO, výměny svítidel, propojení rozváděčů, nasazení regulace apod.
 • Realizace osvětlovacích soustav
 • Návrhy, dodávky a realizace regulace osvětlení
 • Pasporty VO
 • Generely VO
 • Energetické studie
 • Zpracování energetických analýz a koncepcí
 • Zpracování studií a investičních záměrů
 • Zpracování projektové dokumentace pro:
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • Zjištění a zaměření stávajícího stavu
 • Zakreslení skutečného provedení stavby
 • Obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Zajištění odborného dozoru při realizaci
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí

Reference