Vzdálený monitoring spotřeby

Vzdálený monitoring energií (elektro, voda, plyn, teplo), webová správa budov
VZDÁLENÝ MONITORING A SPRÁVA SPOTŘEBY ENERGIÍ

Monitorovací systém zaznamenává jak provozní informace tak poruchová hlášení. Poruchy mají různou úroveň důležitosti z hlediska reakce správce. Podobně je tomu z hlediska důležitosti jednotlivých zařízení.

Do rozváděčů RVO je instalován jednoduchý a levný monitoring spotřeby elektrické energie s GPRS komunikací přes internetové rozhraní. Součástí tohoto monitoringu bude i systém reportů při změně parametrů mimo nastavené meze. Přístup k monitoringu bude mít město i provozovatel systému VO. Dodavatel bude pomocí monitoringu zajišťovat výkaznictví úspor.

Výhodou tohoto systému monitoringu je možnost připojení všech odběrných míst města do tohoto systému, jako jsou spotřeby plynu, vody, tepla apod. To následně vytvoří možnost energetického managementu spotřeb energií celého města a jejich optimalizace.

Přehledové schéma monitoringu:

monitoring sprava

Příklad zobrazení spotřeby elektrické energie na regulátoru:

  •  zobrazení hodinové spotřeby
  •  zobrazení denní spotřeby

monitoring sprava 2

Reference